ไอเดีย DIY โต๊ะไม้กับกระถางแบบ built in

24 Aug

ไอเดีย DIY โต๊ะไม้กับกระถางแบบ built in

ไอเดีย DIY โต๊ะไม้กับกระถางแบบ built in โดยเป็นการรวมกันระหว่างโต๊ะไม้ที่สุดแสนจะน่ารัก ซึ่งเราสามารถทำเองได้เพียงแค่มีไม้ อาจจะเป็นเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะ ประกอบร่างเป็นโต๊ะขึ้นมาและเว้นช่องวางตรงกลางโต๊ะเพื่อเป็นกระถางต้นไม้ สามารถชมไอเดีย DIY โต๊ะไม้กับกระถางแบบ built in ต่อข้างล่างค่ะ

หรือสามารถชมวิธีทำเพิ่มเติมได้จาก Todays Nest.

ไอเดีย DIY โต๊ะไม้กับกระถางแบบ built in

ไอเดีย DIY โต๊ะไม้กับกระถางแบบ built in

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: